Informatie

Beroepsvereniging

Ik ben als therapeut met de A+ status aangesloten bij de NVST, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Therapeuten met deze status voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.   

Deze beroepsvereniging biedt, naast een solide kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een meer uitgebreide mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van aangesloten therapeuten. Of jouw verzekering de NVST heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in je polisvoorwaarden. 

Daarnaast ben ik ingeschreven bij het beroepsregister van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg) De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.